2014 Yılı Parasal Sınırlar

2014 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ

25 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28893 ile 2014 Yılı Yeni Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ Yayınlandı:25 Ocak Resmi Gazete,28893 Sayılı Resmi Gazete,25.01.2014 Tarihli resmi Gazete,2014 Yılı Parasal Sınırlar, parasal sınırlar ve oranlar hakkında tebliğ,2014/1 sayılı tebliğ, parasal limitler tebliğ 2014, yeni parasal sınırlar tebliğ aşağıda verilmiştir.

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

(SAYI: 2014/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Dayanak

Son yorumlar

Anket

Sitemiz sizce nasıl?:
İçeriği paylaş