2014 Yılı Parasal Sınırlar

2014 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ

25 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28893 ile 2014 Yılı Yeni Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ Yayınlandı:25 Ocak Resmi Gazete,28893 Sayılı Resmi Gazete,25.01.2014 Tarihli resmi Gazete,2014 Yılı Parasal Sınırlar, parasal sınırlar ve oranlar hakkında tebliğ,2014/1 sayılı tebliğ, parasal limitler tebliğ 2014, yeni parasal sınırlar tebliğ aşağıda verilmiştir.

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

(SAYI: 2014/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Dayanak

Sponsorlu Bağlantılar