aritmetik hata

Genel Tebliğ 39. Madde Yuvarlama ve aritmetik hata

Madde 39-Yuvarlama ve aritmetik hata
39.1. (Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./ 15. md.) Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.

Son yorumlar

Anket

Sitemiz sizce nasıl?:
İçeriği paylaş