2013 Yılı KİK Payı ve Şikayet Başvuru Bedelleri

2013 Yılı KİK Payı ve Şikayet Başvuru Bedelleri yayınlanmıştır
30 Ocak 2013 Tarih ve 28544Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2013/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile > Tebliğ İçin Tıklayınız <

j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

2012 Yılında Sözleşmelerden alınan KİK Payı
1) (Değişik: 30/7/2003-4964/32 md.) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli 2012 Yılı İçin 288.215,- TL (İkiyüzseksensekizbin ikiyüzonbeş Türk Lirası)*aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

2012 Yılı İtirazen Şikayet başvurusundan Alınan KİK Payı
2) (Değişik: 20/11/2008-5812/20 md.)
Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaşık maliyeti
***;653.493,- TL (Altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç Türk Lirası),* kadar olanlarda 1.305,- TL (Bin üçyüzbeş Türk Lirası), ,
***653.493,- TL (Altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç Türk Lirası),* ile 1.306.988,- TL (Birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası),, arasında olanlarda 2.612,- TL (İkibin altıyüzoniki Türk Lirası),*,
***1.306.988,- TL (Birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası),* ve üzerinde olanlarda 3.918,- TL (Üçbin dokuzyüzonsekiz Türk Lirası)*,
Yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyeti
***1.306.988,- TL (Birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası)* kadar olanlarda 1.305,- TL (Bin üçyüzbeş Türk Lirası),,
***1.306.988,- TL (Birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası)* ile 13.069.894,- TL (Onüçmilyon altmışdokuzbin sekizyüzdoksandört Türk Lirası),* kadar olanlarda 2.612,- TL (ikibin altıyüzoniki Türk Lirası)*,
***13.069.894,- TL (onüçmilyon altmışdokuzbin sekizyüzdoksandört Türk Lirası)* ile 26.139.788 (yirmialtımilyon yüzotuzdokuzbin yediyüzseksensekiz Türk Lirası)*, arasında olanlarda 3.918,- TL (üçbin dokuzyüzonsekiz Türk Lirası)*,
***26.139.788,- TL(yirmialtımilyon yüzotuzdokuzbin yediyüzseksensekiz Türk Lirası)* ve üzerinde olanlarda 5.226,- TLbeşbin ikiyüzyirmialtı Türk Lirası) * tutarındaki itirazen şikayet başvuru bedeli.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu Bağlantılar